Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umowy o zamówienie publiczne

w postępowaniu prowadzonym w trybie  ZAPYTANIA O CENĘ

ozn. WI.272.2.2013.IM

 

ZARZĄD  POWIATU  

w Koszalinie ul. Racławicka 13, 

75-620  KOSZALIN

 

o   g   ł   a   s   z   a

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

OPRACOWANIE, DRUK I TRANSPORT

MIESIĘCZNIKA SAMORZĄDOWEGO

„GAZETA ZIEMSKA” ORAZ PLAKATÓW

 

w dniu  05.02.2013r. została zawarta umowa ozn. WI.273.2.2013.IM

z Wykonawcą, który złożył ofertę oznaczoną numerem 5 tj.:

 

WYDAWNICTWO „FENIKS”

USŁUGI WYDAWNICZE I POLIGRAFICZNE

ZBIGNIEW JANISZEWSKI

UL. Jana  z  Kolna 38B

75-204  KOSZALIN

 

REGON   003811408       NIP  669-100-25-12

 

Wartość umowy :

50 532,00   PLN  brutto