Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umowy o zamówienie publiczne

w postępowaniu prowadzonym  w trybie  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

ozn. WI.272.5.2013.IM

 

ZARZĄD  POWIATU  w Koszalinie ul. Racławicka 13,  75-620  KOSZALIN

 

o   g   ł   a   s   z   a

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

TERMOMODERNIZACJĘ  BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNEGO I SOCJALNEGO,   BUDYNKU ŚWIETLICY

ORAZ

INSTALACJĘ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE
  w ramach  projektu

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  Powiatu Koszalińskiego 2011-2013”

 

w dniu  27.03.2013r. została zawarta umowa ozn. WI.273.5.2013.IM

z Wykonawcą, który złożył ofertę oznaczoną numerem 10 tj.:

 

Usługi   Ogólnobudowlane CEGIEŁKA

Zygmunt Miziołek

76-015 MANOWO 69D

 

 

Wartość umowy /wynagrodzenie ryczałtowe/ :

278 099,47    PLN  brutto