Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umowy o zamówienie publiczne

w postępowaniu prowadzonym  w trybie  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

ozn. WI.272.9.2013.MM

 

ZARZĄD  POWIATU  w Koszalinie ul. Racławicka 13,  75-620  KOSZALIN

 

o   g   ł   a   s   z   a

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

BUDOWĘ  I  PRZEBUDOWĘ
WRAZ Z ROZBUDOWĄ

BUDYNKÓW PRZY UL. LEŚNEJ 2
W SARBINOWIE

działka nr 285, 55/1, obręb Sarbinowo, gmina Mielno

 

w dniu 04.07.2013r. została zawarta umowa ozn. WI.273.9.2013.MM

z Wykonawcą, który złożył ofertę oznaczoną numerem 4 tj.:

 

 

BUDMAR - MZ Spółka z o.o.

75-209 KOSZALIN, ul. BoWiD 9G

REGON   330505693       NIP  672-15-32-032   KRS 0000224264

 

Wartość umowy /wynagrodzenie ryczałtowe/ :

1 661 560,95  PLN  brutto