Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umowy o zamówienie publiczne

w postępowaniu prowadzonym  w trybie  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

ozn. WI.272.11.2013.IM

 

ZARZĄD  POWIATU  w Koszalinie ul. Racławicka 13,  75-620  KOSZALIN

 

o   g   ł   a   s   z   a

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

INFORMATYZACJĘ  CZĘŚCI  MATERIAŁÓW

ZASOBU  GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Z  TERENU  POWIATU KOSZALIŃSKIEGO ORAZ  INTEGRACJĘ

ZESKANOWANYCH DOKUMENTÓW Z ELEMENTAMI ZAWARTYMI

W TREŚCI NUMERYCZNEJ MAPY EWIDENCJI GRUNTÓW

I  BUDYNKÓW PROWADZONEJ W ZINTEGROWANYM

SYSTEMIE TURBOEWID wersja 8.0

w dniu  07.08.2013r. została zawarta umowa ozn. WI.273.11.2013.IM

z Wykonawcą, który złożył ofertę oznaczoną numerem 4 tj.:

 

OKRĘGOWE  PRZEDSIĘBIORSTWO

GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

SP. Z O.O.

75-613 KOSZALIN

UL. ZWYCIĘSTWA 140

 

REGON   330168296       NIP  669-050-26-32       KRS   0000030983

 

Wartość umowy :

181 849,37   PLN  brutto