Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umowy o zamówienie publiczne

w postępowaniu prowadzonym  w trybie  ZAPYTANIA  O  CENĘ

ozn. WI.272.12.2013.MM

 

ZARZĄD  POWIATU  w Koszalinie ul. Racławicka 13,  75-620  KOSZALIN

 

o   g   ł   a   s   z   a

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

DRUK PUBLIKACJI

DLA POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

w ramach realizacji działań

z zakresu edukacji ekologicznej

 

w dniu  03.09.2013r. została zawarta umowa ozn. WI.273.12.2013.MM

z Wykonawcą, który złożył ofertę oznaczoną numerem 1 tj.:

 

RiP Promocje Reklama i Poligrafia

Dorota Majewska

75-710 Koszalin, ul. Bajkowa 37

 

REGON   320133271       NIP  669-138-70-44

 

Wartość umowy :

11 919,74   PLN  brutto