Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umowy

w postępowaniu prowadzonym  w trybie  ZAMÓWIENIA  Z  WOLNEJ  RĘKI

ozn. WI.272.13.2013.IM

ZARZĄD  POWIATU  w Koszalinie ul. Racławicka 13,  75-620  KOSZALIN

o   g   ł   a   s   z   a

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

INFORMATYZACJĘ  CZĘŚCI  MATERIAŁÓW

ZASOBU GEODEZYJNEGO I  KARTOGRAFICZNEGO

Z  TERENU  POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

ORAZ  INTEGRACJĘ ZESKANOWANYCH DOKUMENTÓW

Z ELEMENTAMI ZAWARTYMI  W TREŚCI NUMERYCZNEJ MAPY EWIDENCJI GRUNTÓW  I  BUDYNKÓW PROWADZONEJ W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE

TURBOEWID wersja 8.0 - zamówienie uzupełniające

                                

w dniu  16.09.2013r. została zawarta umowa ozn. WI.273.13.2013.IM

z Wykonawcą :

OKRĘGOWE  PRZEDSIĘBIORSTWO

GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

SP. Z O.O.

75-613 KOSZALIN

UL. ZWYCIĘSTWA 140

REGON   330168296       NIP  669-050-26-32       KRS   0000030983

Wartość umowy :

158 368,00   PLN  brutto