Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

 NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2016 ROKU.

 

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

75-620 Koszalin,

ul. Racławicka 13

 

2.

Dom Pomocy Społecznej w Żydowie

76-012 Żydowo,

 gm. Polanów

 

3.

Dom Pomocy Społecznej

w Nowych Bielicach

Nowe Bielice,

76-039 Biesiekierz

 

4.

 

Dom Pomocy Społecznej w Mielnie

 

 

76-032 Mielno

ul. Spokojna 1

5.

Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu

Cetuń 6,

76-010 Polanów

 

6.

Dom Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie

Parsowo 25,

76-039 Biesiekierz

 

7.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie

ul. J. Korczaka 4,

76-010 Polanów

 

8.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warninie

Warnino 29,

76-039 Biesiekierz

 

9.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koszalinie

ul. Racławicka 13,

75-620 Koszalin

 

10.

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

ul. Racławicka 13,

75-620 Koszalin

 

11.

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie

Manowo 12A,

76-015 Manowo

 

12.

Samorządowe Centrum Kultury  

w Sarbinowie

ul. Leśna  2

76-034 Sarbinowo

gm. Mielno