Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umowy o zamówienie publiczne

ozn. WI.273.14.2013.IM

 

ZARZĄD  POWIATU  w Koszalinie ul. Racławicka 13,  75-620  KOSZALIN

 

o   g   ł   a   s   z   a

W  wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ozn.WI.272.14.2013.IM  na:

 

WYKONANIE OGRODZENIA

NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANEJ

PRZY UL. NADMORSKIEJ 126 W SARBINOWIE,

na terenie pasa technicznego brzegu morskiego, działka 166, obręb Sarbinowo, gmina Mielno

 

w dniu  19.11.2013r. została zawarta umowa ozn. WI.273.14.2013.IM

z Wykonawcą, który złożył ofertę oznaczoną numerem 1 tj.:

 

KONET JACEK ZAJDOWSKI

75-124  KOSZALIN, UL. MIESZKA I 20D

 

Wartość umowy /wynagrodzenie ryczałtowe/ :

88 465,55    PLN  brutto