Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umowy o zamówienie publiczne

ozn. WI.273.15.2013.MM

 

ZARZĄD  POWIATU  w Koszalinie ul. Racławicka 13,  75-620  KOSZALIN

o   g   ł   a   s   z   a

W wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ozn. WI.272.15.2013.MM na:

 

WBUDOWANIE DŹWIGU OSOBOWEGO

DO ISTNIEJĄCEGO SZYBU W BUDYNKU

PRZY UL. ANDERSA 34 W KOSZALINIE

W RAMACH LIKWIDACJI BARIER

 

w dniu 25.11.2013r. została zawarta umowa ozn. WI.273.15.2013.MM

z Wykonawcą, który złożył ofertę oznaczoną numerem 1 tj.:

 

 

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo - Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa

78-100 KOŁOBRZEG, ul. Tęczowa 1

 

Wartość umowy /wynagrodzenie ryczałtowe/ :

169 125,00 PLN  brutto