Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umowy o zamówienie publiczne

Nr ID 253297/Z

 

ZARZĄD  POWIATU  w Koszalinie ul. Racławicka 13,  75-620  KOSZALIN

 

o   g   ł   a   s   z   a

W wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ozn. WI.272.17.2013.MM na:

 

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

NA RZECZ STAROSTWA POWIATOWEGO

W KOSZALINIE

 

w dniu 20.12.2013r. została zawarta umowa nr ID 253297/Z

z Wykonawcą, który złożył ofertę oznaczoną numerem 1 tj.:

 

 

POCZTA POLSKA S.A.

 

UL. STAWKI 2

 

00-940 WARSZAWA

 

REGON   010684960       NIP  525-000-73-13      KRS 0000334972

 

Wartość umowy:

 

266 779,02 PLN  brutto