Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umowy o zamówienie publiczne

w postępowaniu prowadzonym  w trybie  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

ozn. WI.272.1.2014.IM

 

ZARZĄD  POWIATU  w Koszalinie ul. Racławicka 13,  75-620  KOSZALIN

 

 

o   g   ł   a   s   z   a

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

ROBOTY  BUDOWLANE W BUDYNKACH

WARSZTATOWYM I MAGAZYNOWYM

W  MŁODZIEŻOWYM  OŚRODKU WYCHOWAWCZYM

W POLANOWIE – II ETAP

 

w dniu  23.04.2014r. została zawarta umowa ozn. WI.273.1.2014.IM

z Wykonawcą, który złożył ofertę oznaczoną numerem 4 tj.:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO

BUDOWLANO-USŁUGOWO-HANDLOWE

„KĘBUD”

77-230 KĘPICE, Ul. Sikorskiego 8

 

REGON   770686432       NIP  839-000-39-95

 

Wartość umowy /wynagrodzenie ryczałtowe/ :

165 566,23  PLN  brutto