Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umowy o zamówienie publiczne

w postępowaniu prowadzonym  w trybie  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

ozn. WI.272.2.2014.IM

 

ZARZĄD  POWIATU  w  Koszalinie ul. Racławicka 13,  75-620  KOSZALIN

 

o   g   ł   a   s   z   a

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

INFORMATYZACJĘ  CZĘŚCI  MATERIAŁÓW

ZASOBU  GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Z  TERENU  POWIATU KOSZALIŃSKIEGO ORAZ  INTEGRACJĘ

ZESKANOWANYCH DOKUMENTÓW Z ELEMENTAMI ZAWARTYMI

W TREŚCI NUMERYCZNEJ MAPY EWIDENCJI GRUNTÓW

I  BUDYNKÓW PROWADZONEJ W ZINTEGROWANYM

SYSTEMIE TURBOEWID wersja 8.2

 

w dniu  06.05.2014r. została zawarta umowa ozn. WI.273.2.2014.IM

z Wykonawcą, który złożył ofertę oznaczoną numerem 3 tj.:

 

ARCHIDOC  SPÓŁKA  AKCYJNA

41-506  CHORZÓW

UL. NIEDŹWIEDZINIEC 10

 

REGON   272231993       NIP  954-00-08-211       KRS   0000345514

 

Wartość umowy :

234 864,05   PLN  brutto