Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umów o zamówienia publiczne

w postępowaniu prowadzonym  w trybie  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

ozn. WI.272.4.2014.IM

 

ZARZĄD  POWIATU  w Koszalinie ul. Racławicka 13,  75-620  KOSZALIN

 

o   g   ł   a   s   z   a

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

DOSTAWĘ  Z  MONTAŻEM

MEBLI  I  WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY

CENTRUM  EDUKACJI  EKOLOGICZNEJ

W  SARBINOWIE

 

CZĘŚĆ I /ZADANIE  NR 1/

w dniu  20.06.2014r. została zawarta umowa ozn. WI.273.4.1.2014.IM

z Wykonawcą, który złożył ofertę oznaczoną numerem 2 tj.:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO  WIELOBRANŻOWE   „REST”

Andrzej Winnicki

76-251 KOBYLNICA, Ul. Młyńska 55A

REGON   771591231       NIP  839-205-56-48

 

Wartość umowy /wynagrodzenie ryczałtowe/ :

153 909,90     PLN  brutto

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CZĘŚĆ II /ZADANIE  NR 2/

w dniu  20.06.2014r. została zawarta umowa ozn. WI.273.4.2.2014.IM

z Wykonawcą, który złożył ofertę oznaczoną numerem 2 tj.:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO  WIELOBRANŻOWE   „REST”

Andrzej Winnicki

76-251 KOBYLNICA, Ul. Młyńska 55A

REGON   771591231       NIP  839-205-56-48

 

Wartość umowy /wynagrodzenie ryczałtowe/ :

142 520,10       PLN  brutto

-------------------------------------------------------------------------------------------------