Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Kalkulator opłat

Główny Urząd Geodezji i Kartografii przekazuje do wykorzystania testową wersję Kalkulatora Opłat zgodnego z zapisami Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, którym można dokonać obliczeń opłaty za udostępnienie danych i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Uzyskana kwota opłaty pozwoli wyszacować wartość zamówienia przed złożeniem stosownego wniosku. Kalkulator Opłat jest dostępny na stronach Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pod adresem: http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_codgik.html.