Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Druki PODGiK

Zgłoszenie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków.

27 KBPobierz

Wniosek o wydanie: wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

400 KBPobierz

Informacja dotycząca uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

261 KBPobierz

Wniosek o uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

28 KBPobierz

Wniosek o uzgodnienie sytuowania projektowanego przyłącza

29 KBPobierz

Zgłoszenie prac geodezyjnych

207 KBPobierz