Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umowy o zamówienie publiczne

w postępowaniu prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ozn. WI.272.6.2014.IM

 

ZARZĄD POWIATU w Koszalinie ul. Racławicka 13, 75-620 KOSZALIN

 

o g ł a s z a

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

DOSTAWĘ SPRZĘTU

KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO

ORAZ OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY

CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

W SARBINOWIE

 

w dniu 25.08.2014r. została zawarta umowa ozn. WI.273.6.2014.IM

z Wykonawcą, który złożył ofertę oznaczoną numerem 1 tj.:

 

COMP S.A.

02-230 WARSZAWA

Ul. JUTRZENKI 116

 

REGON 012499190 NIP 522-000-16-94 KRS 0000037706

 

Wartość umowy /wynagrodzenie ryczałtowe/ :

738 000,00 PLN brutto