Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umowy o zamówienie publiczne

w postępowaniu prowadzonym  w trybie  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

ozn. WI.272.7.2014.IM

 

ZARZĄD  POWIATU  w Koszalinie ul. Racławicka 13,  75-620  KOSZALIN

 

o   g   ł   a   s   z   a

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

DOSTAWĘ  SPRZĘTU  KOMPUTEROWEGO

NA POTRZEBY  STAROSTWA POWIATOWEGO

W KOSZALINIE

 

                                

w dniu  06.10.2014r. została zawarta umowa ozn. WI.273.7.2014.IM

z Wykonawcą, który złożył ofertę oznaczoną numerem 3 tj.:

 

COPY  SYSTEM  SP. Z O.O.

Ul. Chodzieska 47A

64-920  PIŁA

 

REGON   302343545       NIP  764-266-40-30       KRS   0000449496

 

Wartość umowy /wynagrodzenie ryczałtowe/ :

62 500,00   PLN  brutto