Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Załącznik nr 4
do protokołu nr 6 PKW
 w Koszalinie


Komunikat
Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 28 października 2014 r.

    Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Terytorialnych Komisji Wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P z 2014 r., poz. 789) oraz wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej, stanowiących załącznik do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. – Powiatowa Komisja Wyborcza w Koszalinie podaje do wiadomości:

I.    Pełnione dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie:

15 listopada 2014 r.        -  od godz. 10.00 do godz. 15.00
16 listopada 2014 r.        -  od godz. 9.00 do godz. 21.00Przewodniczący
Powiatowej Komisji Wyborczej
w Koszalinie
sędzia Przemysław Żmuda