Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umowy o zamówienie publiczne

w postępowaniu prowadzonym  w trybie  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

ozn. WI.272.8.2014.IM

 

ZARZĄD  POWIATU  w  Koszalinie ul. Racławicka 13,  75-620  KOSZALIN

 

o   g   ł   a   s   z   a

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

WYKONANIE  W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

W  OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

w ramach projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej

w obiektach użyteczności publicznej powiatu koszalińskiego”

 

w dniu  15.12.2014r. została zawarta umowa ozn. WI.273.8.2014.IM

z Wykonawcą, który złożył ofertę oznaczoną numerem 2 tj.:

 

MZ COMPLEX SPÓŁKA

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

42-506  BĘDZIN, Ul. Wolności 346 A

 

REGON   243535260       NIP  625-24-50-852       KRS   0000504663

 

Wartość umowy :

939 039,77  PLN  brutto