Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca (ESP PiK)

Wydział  Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Koszalinie informuje, że została uruchomiona Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu  Pojazd i Kierowca (ESP PiK).

 

Za pośrednictwem strony internetowej www.esp.pwpw.pl, można złożyć drogą elektroniczną wniosek o rejestrację, przerejestrowanie, wyrejestrowanie pojazdu, wydanie prawa jazdy oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem.

 

Więcej informacji o sposobie złożenia wniosku za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca znajduje się poniżej.

 

Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem ESP PiK należy posiadać profil zaufany (https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil) lub kwalifikowany podpis elektroniczny, a także posiadać darmowe konto na stronie www.esp.pwpw.pl.

 

Szczegółowe informacje na temat przebiegu procedury danej sprawy oraz wymaganych  dokumentów i opłat znajdują się w kartach usług.

 

W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub nieodpowiadającego wymaganiom zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej właściwy organ, w zależności od ich rodzaju, wzywa do ich uzupełnienia w trybie art.64 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Informacje dotyczące wniosku o rejestrację pojazdu składanego za pomocą ESP PiK.

201 KBPobierz

Informacje dotyczące wniosku o rejestrację czasową pojazdu składanego za pomocą ESP PiK.

201 KBPobierz

Informacje dotyczące wniosku o wyrejestrowanie pojazdu składanego za pomocą ESP PiK.

201 KBPobierz

Informacje dotyczące wniosku o wydanie prawa jazdy składanego za pomocą ESP PiK.

201 KBPobierz