Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014


Rejestr instytucji kultury

 

Powiat Koszaliński, jako organizator prowadzi Rejestr Samorządowych Instytucji Kultury Powiatu Koszalińskiego, na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

 

Instytucja kultury z urzędu podlega wpisowi do rejestru.

 

Instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.

 

Niezależnie od prowadzonego przez organizatora rejestru, dla każdej instytucji kultury założona jest i prowadzona oddzielnie elektroniczna księga rejestrowa.

 

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury Powiatu Koszalińskiego, które znajdują się w Wydziale Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13, pok. 415 (IV p.), tel. 094/71 40 171.

 

Organizator wydaje urzędowo poświadczony odpis z  Rejestru Samorządowych Instytucji Kultury Powiatu Koszalińskiego każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

 

Wzór wniosku o wydanie odpisu z Rejestru oraz Karta Usługi znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie, w zakładce - wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób zasady udostępniania danych w nich zawartych – Wydział Rozwoju i Promocji, lub w zakładce – poradnik interesanta – karty usług.

Rejestr samorządowych instytucji kultury Powiatu Koszalińskiego

185 KBPobierz

Karta usług o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury

190 KBPobierz

Wniosek o wydanie odpisu z ewidencji instytucji kultury

18.5 KBPobierz

Wniosek o wydanie odpisu z ewidencji instytucji kultury

200 KBPobierz