Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umowy o zamówienie publiczne

w postępowaniu prowadzonym  w trybie  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

ozn. WI.272.2.2015.IM

 

ZARZĄD  POWIATU  w Koszalinie ul. Racławicka 13,  75-620  KOSZALIN

 

                                   o   g   ł   a   s   z   a

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

REMONT PODDASZA UŻYTKOWEGO BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA

SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W WARNINIE

                                

w dniu  13.05.2015r. została zawarta umowa ozn. WI.273.2.2015.IM

z Wykonawcą, który złożył ofertę oznaczoną numerem 2 tj.:

 

TERMO-DACH  PPUH

WIESŁAW NOWOTARSKI

75-123 KOSZALIN, Ul. Szczecińska 4

 

 

 

REGON   330275230       NIP  669-112-47-12

 

Wartość umowy /wynagrodzenie ryczałtowe/ :

347 700,00   PLN  brutto