Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

 

Ogłoszenie

o zawarciu umowy o zamówienie publiczne

w postępowaniu prowadzonym  w trybie  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

ozn. WI.272.4.2015

 

ZARZĄD  POWIATU  w  Koszalinie ul. Racławicka 13,  75-620  KOSZALIN

 

                                o   g   ł   a   s   z   a

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

WYKONANIE  W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH 

W  OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

w ramach projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej

w obiektach użyteczności publicznej powiatu koszalińskiego”

                                

w dniu  02.06.2015r. została zawarta umowa ozn. WI.273.4.2015

z Wykonawcą, który złożył ofertę oznaczoną numerem 5 tj.:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO   INŻYNIERII ŚRODOWISKA   EKOWODROL    SP. Z O.O.

75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 13

 

REGON   330050293       NIP  669-050-01-71       KRS   0000097981

 

Wartość umowy (wynagrodzenie ryczałtowe) :

934 161,00    PLN  brutto