Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umowy o zamówienie publiczne

w postępowaniu prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ozn. WI.272.3.2015

 

ZARZĄD POWIATU w Koszalinie ul. Racławicka 13, 75-620 KOSZALIN

 

o g ł a s z a

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

INFORMATYZACJĘ CZĘŚCI MATERIAŁÓW
ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
Z TERENU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO ORAZ INTEGRACJĘ
ZESKANOWANYCH DOKUMENTÓW Z ELEMENTAMI ZAWARTYMI
W TREŚCI NUMERYCZNEJ MAPY EWIDENCJI GRUNTÓW
I BUDYNKÓW PROWADZONEJ W ZINTEGROWANYM
SYSTEMIE TURBOEWID wersja 8.5

 

w dniu 03.06.2015r. została zawarta umowa ozn. WI.273.3.2015

z Wykonawcą, który złożył ofertę oznaczoną numerem 8 tj.:

 

IwBiG JACEK JAKUBOWSKI

11-400 Kętrzyn, ul. Trzy Lipy 5/1

 

REGON 280520320 NIP 742-192-45-67

 

Wartość umowy :

111 061,00 PLN brutto