Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

 

o zawarciu umowy o zamówienie publiczne

 

 

w postępowaniu prowadzonym  w trybie  PRZETARGU

 

 

  NIEOGRANICZONEGO

 

ozn. WI.272.7.2015

 

ZARZĄD  POWIATU  w  Koszalinie ul. Racławicka 13,  75-620  KOSZALIN

 

 

o   g   ł   a   s   z   a

 

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

 

INFORMATYZACJĘ  CZĘŚCI  MATERIAŁÓW

 

ZASOBU  GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

 

Z  TERENU  POWIATU KOSZALIŃSKIEGO ORAZ  INTEGRACJĘ

 

ZESKANOWANYCH DOKUMENTÓW Z ELEMENTAMI ZAWARTYMI

 

W TREŚCI NUMERYCZNEJ MAPY EWIDENCJI GRUNTÓW

 

I  BUDYNKÓW PROWADZONEJ W ZINTEGROWANYM

 

SYSTEMIE TURBOEWID wersja 8.5

 

 

                                

w dniu  27.07.2015r. została zawarta umowa ozn. WI.273.7.2015

z Wykonawcą, który złożył ofertę oznaczoną numerem 8 tj.:

 

 

 

O&S COMPUTER-SOFT

 

SPÓŁKA  Z  OGRANICZONĄ

 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

58-301 Wałbrzych, ul. Żwirki  i  Wigury

 

8-12

 

NIP  886-278-58-13       Regon  891556010     KRS

 

0000222652

 

 

Wartość umowy :

 

105 328,08  PLN  brutto