Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

 

o zawarciu umowy o zamówienie publiczne

 

w postępowaniu prowadzonym  w trybie  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

 

ozn. WI.272.6.2015

 

ZARZĄD  POWIATU  w  Koszalinie ul. Racławicka 13,  75-620  KOSZALIN

 

                o   g   ł   a   s   z   a

 

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

 

WYMIANA HYDRAULICZNEGO

 

DŹWIGU OSOBOWEGO

 

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

NA DŹWIG ELEKTRYCZNY BEZ

 

PODSZYBIA

 

W BUDYNKU DOMU POMOCY

 

SPOŁECZNEJ

 

                  W MIELNIE                                

 

w dniu  28.07.2015r. została zawarta umowa ozn. WI.273.6.2015

z Wykonawcą, który złożył ofertę oznaczoną numerem 1 tj.:

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo -

 

Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa

 

78-100 KOŁOBRZEG, ul. Tęczowa 1

 

NIP  671-000-54-58       Regon  330006866

 

 

Wartość umowy /wynagrodzenie ryczałtowe/ :

 

189 108,00  PLN  brutto