Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umowy o zamówienie publiczne

 

w postępowaniu prowadzonym  w trybie  PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO

 

ozn. WI.272.10.2015

 

ZARZĄD  POWIATU  w  Koszalinie ul. Racławicka 13,  75-620  KOSZALIN

 

 o   g   ł   a   s   z   a

 

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

 

PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU

 

POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH

 

PROJEKTU

 

PN.: DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW

 

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W

 

MIELNIE

 

DO REHABILITACJI I POTRZEB

 

 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                 

 

w dniu  02.09.2015r. została zawarta umowa ozn. WI.273.10.2015

 

z Wykonawcą, który złożył ofertę oznaczoną numerem 1 tj.:

 

EKO - INSTAL Sp. z o.o.

 

75-213 KOSZALIN, ul. Lniana 11

 

 

NIP  669-23-41-179       Regon  331389958       KRS 

 

0000549107

 

 

Wartość umowy /wynagrodzenie ryczałtowe/ :

 

404 233,91  PLN  brutto