Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

 

o zawarciu umowy o zamówienie publiczne

 

w postępowaniu prowadzonym  w trybie  PRZETARGU 

 

NIEOGRANICZONEGO

 

ozn. WI.272.12.2015

 

ZARZĄD  POWIATU  w Koszalinie ul. Racławicka 13,  75-620  KOSZALIN

 

 ogłasza

 

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

 

 

DOSTAWĘ  SPRZĘTU  I

 

OPROGRAMOWANIA

 

KOMPUTEROWEGO

 

NA POTRZEBY  STAROSTWA

 

POWIATOWEGO

 

W KOSZALINIE

 

 

                                

w dniu  16.09.2015r. została zawarta umowa ozn. WI.273.12.1.2015

z Wykonawcą, który złożył ofertę oznaczoną numerem 1 tj.:

 

COMP  SPÓŁKA AKCYJNA

 

UL. JUTRZENKI 116

 

02-230  WARSZAWA

 

REGON   012499190       NIP  522-00-01-694       KRS   0000037706

 

 

Wartość umowy /wynagrodzenie ryczałtowe/ :

 

301 972,30   PLN  brutto