Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umowy

 

w postępowaniu prowadzonym  w trybie  ZAMÓWIENIA  Z  WOLNEJ

 RĘKI

 

ozn. WI.272.13.2015

 

ZARZĄD  POWIATU  w Koszalinie ul. Racławicka 13,  75-620  KOSZALIN

 

 o   g   ł   a   s   z   a

 

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

INFORMATYZACJĘ  CZĘŚCI  MATERIAŁÓW

 

ZASOBU GEODEZYJNEGO I  KARTOGRAFICZNEGO

 

Z  TERENU  POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

 

ORAZ  INTEGRACJĘ ZESKANOWANYCH

 

DOKUMENTÓW

 

Z ELEMENTAMI ZAWARTYMI  W TREŚCI

 

NUMERYCZNEJ MAPY EWIDENCJI GRUNTÓW  I

 

  BUDYNKÓW PROWADZONEJ W ZINTEGROWANYM

 

SYSTEMIE

 

TURBOEWID wersja 8.5 - zamówienie uzupełniające

                                

w dniu  25.09.2015r. została zawarta umowa ozn. WI.273.13.2015

z Wykonawcą :

 

 

IwBiG  JACEK  JAKUBOWSKI

 

11-400 KĘTRZYN, Trzy Lipy 5/1

 

 

NIP  742-192-45-67       Regon  280520320

 

 

 

Wartość umowy :

 

33 796,00   PLN  brutto