Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

 

o zawarciu umowy o zamówienie publiczne

 

w postępowaniu prowadzonym  w trybie  PRZETARGU 

 

NIEOGRANICZONEGO

 

ozn. WI.272.11.2015

 

 

 

ZARZĄD  POWIATU  w  Koszalinie ul. Racławicka 13,  75-620  KOSZALIN

 

o   g   ł   a   s   z   a

 

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

 

WYMIANA  INSTALACJI 

 

ELEKTRYCZNYCH 

 

W BUDYNKU PAŁACU I ŁĄCZNIKA 

 

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

W NOWYCH BIELICACH

                               

 

w dniu  30.09.2015r. została zawarta umowa ozn. WI.273.11.2015

 

z Wykonawcą, który złożył ofertę oznaczoną numerem 1 tj.:

 

ACOMA Spółka z ograniczoną

 

odpowiedzialnością

 

78-100 ZIELENIEWO, ul. Różana 22/15

 

 

NIP  671-178-45-42       Regon  320758315       KRS 

 

0000343045

 

 

Wartość umowy /wynagrodzenie ryczałtowe/:

 

165 366,65  PLN  brutto