Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie o zawarciu umowy

w postępowaniu prowadzonym w trybie ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

ozn. IGN.272.14.2015

 

ZARZĄD POWIATU w Koszalinie ul. Racławicka 13, 75-620 KOSZALIN

 

ogłasza

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

roboty dodatkowe związane z realizacją zamówienia: „PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU PN.: DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE DO REHABILITACJI I POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ozn. WI.272.10.2015”

 

w dniu 09.11.2015r. została zawarta umowa ozn. IGN.273.14.2015

z Wykonawcą:

 

EKO - INSTAL Sp. z o.o.

75-213 KOSZALIN, ul. Lniana 11

 

NIP 669-23-41-179 Regon 331389958 KRS 0000549107

 

 

Wartość umowy /wynagrodzenie ryczałtowe/ :

18 000,00 PLN brutto