Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Administratorem Danych Osobowych (ADO) w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, przy ul. Racławickiej 13 jest Starosta Koszaliński.

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – jest Pani Marzena Pawłowska tel. 94 714 0195;

e-mail: edukacja@powiat.koszalin.pl

ABI jest powołany przez Administratora Danych Osobowych (Starostę Koszalińskiego) i wykonuje zadania w jego imieniu.

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych ABI prowadzi jawny „Rejestr zbiorów danych” przetwarzanych przez ADO

Rejestr składa się z wykazu zbiorów danych zawierających odrębnie dla każdego zbioru danych informacje – zgodnie z §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r. poz. 719)

Miejsce prowadzenia: 75-620 Koszalin, ul. Racławicka 13, Starostwo Powiatowe w Koszalinie pok. 408

Sposób udostępniania: „Rejestr zbiorów danych” jest prowadzony w wersji elektronicznej - zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. poz. 719)