Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ewidencja instruktorów nauki jazdy

119 KBPobierz

Ewidencja diagnostów

112 KBPobierz

Zezwolenia i licencje

70 KBPobierz

Sprawy osobowe radnych

150 KBPobierz

Oświadczenia majątkowe radnych

196 KBPobierz

Wnioski o nadanie Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego"

200 KBPobierz

Archiwum Zakładowe

115 KBPobierz

Kierowanie uczniów, wychowanków do SOSW, MOS, OREW

119 KBPobierz

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

115 KBPobierz

Awans zawodowy nauczycieli

70 KBPobierz

Dostep do informacji publicznej w trybie wnioskowym

114 KBPobierz

Skargi i wnioski

143 KBPobierz

Oświadczenia majątkowe

116 KBPobierz

Akta osobowe pracowników, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, kierowników powiatowych służb inspekcji i straży, osób odbywających praktyki i staże w Starostwie Powiatowym w Koszalinie

120 KBPobierz

Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa przy Starostwie Powiatowym w Koszalinie

116 KBPobierz

Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Prawa Unii Europejskiej

115 KBPobierz

Zezwolenia na hodowlę chartów rasowych i ich mieszkańców

114 KBPobierz

Pozwolenia wodnoprawne

65 KBPobierz

Ewidencja wydanych: kart wędkarskich, kart łowiectwa podwodnego, zaświadczeń o zarejestrowaniu srzętu pływającego służącego do połowu ryb

116 KBPobierz

Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej

114 KBPobierz

Ewidencja właścicieli lasów posiadających las na terenie powiatu koszalińskiego - osoby fizyczne

116 KBPobierz

Postępowania administracyjne dotyczące wykonywania, ograniczania praw do nieruchomości, wywłaszczania i zwrotu nieruchomości

116 KBPobierz

Poradnictwo i postępowania w zakresie ochrony praw konsumenckich

116 KBPobierz

Książka rzeczy znalezionych przekazanych do depozytu

113 KBPobierz

Zezwolenie na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich zza granicy w celu ich pochowania

117 KBPobierz

Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej

117 KBPobierz

Prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz obsługa prawna w zakresie windykacji lub egzekucji należności

198 KBPobierz

Rejestr wniosków, decyzji i odwołań dot. pozwoleń na budowę i rozbiórkę

115 KBPobierz

Ewidencja zgłoszeń zamiaru wykonywania robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

116 KBPobierz

Rejestr wniosków o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego

114 KBPobierz

Ewidencja wydanych dzienników budowy

113 KBPobierz

Oświadczenia - nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna

60 KBPobierz

Uczestnicy projektu "Zwalczamy nowotwory - program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim"

46 KBPobierz