Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Centralna Ewidencja Pojazdów (CEPiK)

20 KBPobierz

Centralna Ewidencja Kierowców (CEPiK)

22 KBPobierz

Portal Starosty

20 KBPobierz

System Informacji Oświatowej ("stare SIO"; "zmodernizowane SIO")

29 KBPobierz

Centralny System Kierowania Nieletnich do MOW, MOS

18.0 KBPobierz

Ewidencja kadrowo - płacowa

18.6 KBPobierz

Dokumenty przekazywane do ZUS

16.5 KBPobierz

Ewidencja gruntów i budynków EWID2007

21 KBPobierz

System Rejestracji Stowarzyszeń "RESTO"

23 KBPobierz