Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umowy

w postępowaniu prowadzonym w trybie ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

ozn. IGN.272.1.2016

ZARZĄD POWIATU w Koszalinie ul. Racławicka 13, 75-620 KOSZALIN


 o g ł a s z a

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

INFORMATYZACJĘ CZĘŚCI MATERIAŁÓW

ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Z TERENU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

ORAZ INTEGRACJĘ ZESKANOWANYCH DOKUMENTÓW

Z ELEMENTAMI ZAWARTYMI W TREŚCI NUMERYCZNEJ MAPY EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW PROWADZONEJ W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE

TURBOEWID wersja 8.6 - zamówienie uzupełniające

 

w dniu 19.02.2016r. została zawarta umowa ozn. IGN.273.1.2016

z Wykonawcą :

IwBiG JACEK JAKUBOWSKI

11-400 KĘTRZYN, Trzy Lipy 5/1

 

NIP 742-192-45-67 Regon 280520320

  

Wartość umowy :

111 523,25 PLN brutto