Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umowy

w postępowaniu prowadzonym  w trybie  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ozn. IGN.272.2.2016

ZARZĄD  POWIATU  w Koszalinie ul. Racławicka 13,  75-620  KOSZALIN

o   g   ł   a   s   z   a

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

PRZETWORZENIE DO POSTACI CYFROWEJ

ORAZ  UTWORZENIE REJESTRÓW PRZESTRZENNYCH DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

W RELACYJNEJ HURTOWNI DANYCH GEOMATICUS DZIAŁAJĄCEJ POD KONTROLĄ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO TURBOEWID WERSJA 8.6 ORAZ ICH INTEGRACJA Z OBIEKTAMI BAZ DANYCH EGIB, BDOT500, GESUT

 

w dniu  13.04.2016r. została zawarta umowa ozn. IGN.273.2.2016

z Wykonawcą :

 

DANIEL JASIURKOWSKI IGEKA – USŁUGI GEODEZYJNE I INFORMATYCZNE

33-340 Stary Sącz, ul. Jana Pawła II 35F

 

NIP  734-249-34-17        Regon  492953820

 

Wartość umowy :

243 360,00 PLN  brutto