Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie o zawarciu umowy ozn. IGN.273.2.2016

54 KBPobierz

Ogłoszenie

o zawarciu umowy

w postępowaniu prowadzonym  w trybie  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ozn. IGN.272.3.2016

ZARZĄD  POWIATU  w Koszalinie ul. Racławicka 13,  75-620  KOSZALIN

o   g   ł   a   s   z   a

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

WYKONANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH

ORAZ  WYKONANIE

USŁUG   TOWARZYSZĄCYCH

W RAMACH  PROJEKTU pn.:

„ZWALCZAMY  NOWOTWORY– PROGRAM  PROFILAKTYKI NOWOTWOROWEJ

W POWIECIE  KOSZALIŃSKIM”

 

w dniu  21.04.2016r. została zawarta umowa ozn. IGN.273.3.1.2016

z Wykonawcą :

 

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ

GRUŹLICY  i CHORÓB PŁUC

75-252 KOSZALIN, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 44-48

 

NIP 669-11-53-754   Regon 000290759   KRS 0000016815

 

Wartość umowy :

729 500,00 PLN  brutto