Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umowy

w postępowaniu prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ozn. IGN.272.4.2016

 

ZARZĄD POWIATU w Koszalinie ul. Racławicka 13, 75-620 KOSZALIN

 

o g ł a s z a

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

ORGANIZACJA STOISK INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH WRAZ Z ATRAKCJAMI TOWARZYSZĄCYMI PODCZAS WYDARZEŃ PLENEROWYCH NA TERENIE POWIATU KOSZALIŃSKIEGO w ramach projektu pn.: „ZWALCZAMY NOWOTWORY– PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWOROWEJ W POWIECIE KOSZALIŃSKIM”

 

w dniu 05.05.2016r. została zawarta umowa ozn. IGN.273.4.2016

z Wykonawcą :

PROF-ART ANNA PIASECKA

81-589 Gdynia, ul. Walerianowa 15

 

NIP 958-137-65-84 Regon 220578527

 

Wartość umowy :

335 000,00 PLN brutto

Ogłoszenie o zawarciu umowy ozn. IGN.273.4.2016

124 KBPobierz