Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umowy o zamówienie publiczne

w postępowaniu prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ozn. IGN.272.5.2016

 

ZARZĄD POWIATU w Koszalinie ul. Racławicka 13, 75-620 KOSZALIN

 

o g ł a s z a

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

BUDOWA DWÓCH SZYBÓW DŹWIGÓW OSOBOWYCH SZPITALNYCH

WRAZ Z MONTAŻEM WINDY JAKO ROZBUDOWA „BLOKU A” I „BLOKU D”

BUDYNKU GŁÓWNEGO

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE

 

w dniu 24.05.2016r. została zawarta umowa ozn. IGN.273.5.2016

z Wykonawcą, który złożył ofertę oznaczoną numerem 2 tj.:

 

Dariusz Sapa „ZTB” Zakład Techniczno-Budowlany

54-622 WROCŁAW, ul. Kosidowskiego 6

 

NIP 8941019734, Regon 930707248

 

Wartość umowy /wynagrodzenie ryczałtowe/ :

593 728,99 PLN brutto