Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umowy

w postępowaniu prowadzonym  w trybie  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ozn. IGN.272.6.2016

ZARZĄD  POWIATU  w Koszalinie ul. Racławicka 13,  75-620  KOSZALIN

o   g   ł   a   s   z   a

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

OPRACOWANIE  I  PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ DOTYCZĄCEJ SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WRAZ Z KONKURSEM

pn. „ORGANIZACJA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE”

w ramach projektu  pn.: „ZWALCZAMY  NOWOTWORY– PROGRAM  PROFILAKTYKI  NOWOTWOROWEJ W POWIECIE  KOSZALIŃSKIM”

 

w dniu  22.06.2016r. została zawarta umowa ozn. IGN.273.6.2016

z Wykonawcą :

 

Michał  Wasilewski APLAN

Ul. 6 Sierpnia 52/4

90-637 ŁÓDŹ

 

NIP  727-263-61-41      Regon 100722285

Wartość umowy :

99 960,13 PLN  brutto