Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Starosta Koszaliński, jako organ nadzorujący prowadzi Ewidencję stowarzyszeń zwykłych, na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r. poz. 644).

Stowarzyszenie zwykłe podlega wpisowi do ewidencji stowarzyszeń zwykłych na podstawie wniosku.

Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji. Stowarzyszenie zwykłe nie posiada osobowości prawnej.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest jawna i udostępniona na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Niezależnie od prowadzonej przez organ nadzorujący ewidencji, gromadzone są dokumenty złożone do organu przez stowarzyszenie zwykłe, które stanowią akta ewidencyjne. Akta ewidencyjne znajdują się w Wydziale Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13, pok. 415 (IV p.),
tel. 094/71 40 171  i są dostępne dla osób mających interes prawny.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych oraz karta usługi znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie, w zakładce – współpraca z organizacjami pozarządowymi – jak załatwić sprawę, lub w zakładce – poradnik interesanta – karty usług.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 2016

60 KBPobierz

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 2017

36 KBPobierz

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 2018

26 KBPobierz