Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umowy

w postępowaniu prowadzonym  w trybie  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ozn. IGN.272.7.2016

 

ZARZĄD  POWIATU w Koszalinie ul. Racławicka 13,  75-620  KOSZALIN

 

o   g   ł   a   s   z   a

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

OPRACOWANIE I PRZEPROWADZENIE KAMPANII  ANTYNIKOTYNOWEJ, KAMPANII ZDROWEGO ŻYWIENIA

ORAZ KAMPANII PROMUJĄCEJ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ

w ramach realizacji projektu:

„ZWALCZAMY  NOWOTWORY– PROGRAM  PROFILAKTYKI NOWOTWOROWEJ W POWIECIE  KOSZALIŃSKIM”

 

w dniu  08.07.2016r. została zawarta umowa ozn. IGN.273.7.2016

z Wykonawcą :

 

POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Domaniewska 45

02-672 WARSZAWA

 

NIP  522-01-03-609   Regon  012047699   KRS 0000002408

 

 

Wartość umowy:

259 000,00 PLN  brutto