Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD POWIATU W KOSZALINIE

Koszalin, dnia 18.11.2016r.

IGN.272.10.2016

 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu ozn.IGN.272.10.2016

na OPRACOWANIE I PRZEPROWADZENIE KAMPANII NA TEMAT CHORÓB ONKOLOGICZNYCH w ramach projektu: „ZWALCZAMY NOWOTWORY– PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWOROWEJ W POWIECIE KOSZALIŃSKIM”

(podstawa prawna zamieszczenia informacji – art.86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2015r. poz. 2164 – tekst jednolity ze zm.)

1.            Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 344 400,00 PLN brutto.

 

2.            DO TERMINU SKŁADANIA OFERT tj. 18.11.2016r. do godz. 12:00 WPŁYNĘŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

numer oferty

Firma i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

PROF-ART Anna Piasecka

ul. Walerianowa 15

81-589 GDYNIA

 

320 037,20 PLN

do 31.03.2017r.

nie dotyczy

przelewem

w terminie do 30 dni

od daty dostarczenia faktur/rachunków

do Zamawiającego

2

ALTHERMEDIA Sp. z o.o. Sp. k.

Al. Niepodległości 210 lok. 25

00-608 WARSZAWA

307 878,84 PLN

do 31.03.2017r.

nie dotyczy

przelewem

w terminie do 30 dni

od daty dostarczenia faktur/rachunków

do Zamawiającego

3

SUN&MORE Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 25

71-037 SZCZECIN

305 000,00 PLN

do 31.03.2017r.

nie dotyczy

przelewem

w terminie do 30 dni

od daty dostarczenia faktur/rachunków

do Zamawiającego

4

POLSKA PRESS Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 45

02-672 WARSZAWA

306 270,00 PLN

do 31.03.2017r.

nie dotyczy

przelewem

w terminie do 30 dni

od daty dostarczenia faktur/rachunków

do Zamawiającego

 

Wojciech Dyrda

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami