Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umów o zamówienia publiczne

ozn. IGN.273.9.1.2016

ozn. IGN.273.9.2.2016

 

ZARZĄD POWIATU w Koszalinie ul. Racławicka 13, 75-620 KOSZALIN

 

o g ł a s z a

W wyniku wyboru ofert najkorzystniejszych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ozn.IGN.272.9.2016 na:

 

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

 

na CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA w dniu 22.11.2016r. została zawarta umowa

ozn. IGN.273.9.1.2016

z Wykonawcą, który złożył ofertę oznaczoną numerem 2 tj.:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

00-133 WARSZAWA, Al. Jana Pawła II 24

NIP 526-025-10-49 Regon 010001345 KRS 0000009831

Wartość umowy :

157 230,57 PLN

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Na CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA w dniu 22.11.2016r. została zawarta umowa

ozn. IGN.273.9.2.2016

z Wykonawcą, który złożył ofertę oznaczoną numerem 2 tj.:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

00-133 WARSZAWA, Al. Jana Pawła II 24

NIP 526-025-10-49 Regon 010001345 KRS 0000009831

Wartość umowy :

262 566,20 PLN