Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD POWIATU W KOSZALINIE

 

Koszalin, dnia  15.12.2016r.

IGN.272.11.2016

 

INFORMACJE   Z  OTWARCIA OFERT   w postępowaniu ozn.IGN.272.11.2016

na : PRZEBUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ  I WYBUDUJ” – ETAP I ZADANIA PN. ,,DOSTOSOWANIE BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH REHABILITACJI, ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI”

(podstawa prawna zamieszczenia informacji – art.86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych –  Dz. U. z 2015r. poz. 2164 – tekst jednolity ze zm.) 

1.            Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 500 000,00 PLN brutto.

 

2.            DO TERMINU SKŁADANIA OFERT tj. 15.12.2016r. do  godz. 12:00 NIE  WPŁYNĘŁA  ŻADNA  OFERTA.

 

Wojciech Dyrda

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami