Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2017

0.9 MBPobierz

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2017-2024

533 KBPobierz

Uchwała Nr CXXX.554.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2017 rok

266 KBPobierz

Uchwała Nr CXXX.555.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2017 – 2024

126 KBPobierz

Uchwała Nr CXXX.556.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2017 rok

48 KBPobierz

Uchwała NR XXIII/190/16 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2017

1.1 MBPobierz

Uchwała NR XXIII/191/16 Rady Powiatu w Koszalinie z 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2017-2024.

502 KBPobierz

Uchwała Nr VII.61.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Koszalińskiego

93 KBPobierz

Uchwała Nr VII.62.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2017 rok

50 KBPobierz

Uchwała nr XXXII.132.Z.2017 z 15.03.2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazywanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2017 r.

55 KBPobierz

Uchwała Nr XL.167.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w uchwale w sprawie zmian w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2017 rok

57 KBPobierz

Uchwała NR XXVI/253/17 Rady Powiatu w Koszalinie z 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2017-2024.

229 KBPobierz

Uchwała NR XXVII/254/17 Rady Powiatu w Koszalinie z 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2017.

43 KBPobierz

Uchwała Nr LXXXVIII.367.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2017 rok

53 KBPobierz

Uchwała Nr LXXXVIII.368.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Koszalińskiego

66 KBPobierz

Informacja Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 26 lipca 2017 r. o przebiegu wykonania budżetu Powiatu w Koszalińskiego za I półrocze 2017 r.

3.8 MBPobierz

Informacja Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 26 lipca 2017 r. o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2017-2023, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, w I półroczu 2017 r.

0.9 MBPobierz

Uchwała Nr XCVI.398.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Koszalinie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2017 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

129 KBPobierz

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 28 marca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 r.

2.9 MBPobierz

Uchwała Nr XXXV.215.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Koszalińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia.

126 KBPobierz