Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD POWIATU W KOSZALINIE

Koszalin, dnia  16.12.2016r.

IGN.272.12.2016

 

INFORMACJE   Z  OTWARCIA OFERT   w postępowaniu ozn.IGN.272.12.2016

na OPRACOWANIE I PRZEPROWADZENIE KAMPANII  NA TEMAT CHORÓB ONKOLOGICZNYCH w ramach projektu: „ZWALCZAMY  NOWOTWORY– PROGRAM  PROFILAKTYKI NOWOTWOROWEJ W POWIECIE  KOSZALIŃSKIM”

(podstawa prawna zamieszczenia informacji – art.86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych –Dz. U. z 2015r. poz. 2164 – tekst jednolity ze zm.)

 

1.            Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 344 400,00 PLN brutto.

 

2.            DO TERMINU SKŁADANIA OFERT tj. 16.12.2016r. do  godz. 12:00  WPŁYNĘŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

 

numer oferty

Firma i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Jero S.A.

Al. Jana Chrystiana Szucha 16/37

00-582 WARSZAWA

 

265 818,99 PLN

do 31.03.2017r.

nie dotyczy

przelewem

w terminie do 30 dni

od daty dostarczenia faktury/rachunku

do Zamawiającego

2

Sun&More Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 25

71-037 SZCZECIN

295 000,00 PLN

do 31.03.2017r.

nie dotyczy

przelewem

w terminie do 30 dni

od daty dostarczenia faktury/rachunku

do Zamawiającego

3

Polska Press Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 45

02-672 WARSZAWA

278 595,00 PLN

do 31.03.2017r.

nie dotyczy

przelewem

w terminie do 30 dni

od daty dostarczenia faktury/rachunku

do Zamawiającego

4

Kreatiff Sp. z o.o.

ul. Garbary 114

61-757 POZNAŃ

270 600,00 PLN

do 31.03.2017r.

nie dotyczy

przelewem

w terminie do 30 dni

od daty dostarczenia faktury/rachunku

do Zamawiającego

 

 

Wojciech Dyrda

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami