Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD POWIATU W KOSZALINIE

Koszalin, dnia 16.12.2016r.

IGN.272.11.2016

 

INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015r. poz. 2164 tekst jednolity ze zm./ Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13 informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. j.w./ UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ozn. IGN.272.11.2016 na:

 

PRZEBUDOWĘ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” – ETAP I ZADANIA

PN. ,,DOSTOSOWANIE BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH REHABILITACJI, ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI”.

 

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania

            W prowadzonym postępowaniu do terminu składania ofert tj. do dnia 15.12.2016r. do godz. 12:00 nie wpłynęła żadna oferta.

 

Marian Hermanowicz                     Dariusz Kalinowski

 STAROSTA KOSZALIŃSKI              WICESTAROSTA

 

Informacja będzie:

1)     zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego;

2)     a/a.