Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD POWIATU W KOSZALINIE

Koszalin, dnia 11.01.2017r.

IGN.272.13.2016

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu ozn.IGN.272.13.2016

na PRZEBUDOWĘ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” – ETAP I ZADANIA PN. ,,DOSTOSOWANIE BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH REHABILITACJI, ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI”

(podstawa prawna zamieszczenia informacji – art.86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2015r. poz. 2164 – tekst jednolity ze zm.)

 

 

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę

 500 000,00 PLN brutto.

 

 

2. DO TERMINU SKŁADANIA OFERT tj. 11.01.2017r. do godz. 12:00 WPŁYNĘŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

 

numer oferty

Firma i adres Wykonawcy

Cena ryczałtowa oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY USŁUGI TRANSPORTOWE ROMAN WAWSZCZYK

Manowo 65D

76-015 MANOWO

 

1 036 800,00 PLN

31.10.2017r.

36 miesięcy

przelewem

w terminie do 30 dni

od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego

2

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH ”SPADOCHRONIARZ” WALDEMAR PIOTROWSKI

ul. Kamienna 40

64-920 PIŁA

 

1 200 000,00 PLN

31.08.2017r.

60 miesięcy

przelewem

w terminie do 30 dni

od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego

3

WOOD-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Soroki 19

60-177 POZNAŃ

 

509 755,00 PLN

31.08.2017r.

60 miesięcy

przelewem

w terminie do 30 dni

od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego

 

Wojciech Dyrda

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami