Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umowy o zamówienie publiczne

ozn. IGN.273.12.2016

 

ZARZĄD POWIATU w Koszalinie ul. Racławicka 13, 75-620 KOSZALIN

 

ogłasza

W wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ozn. IGN.272.12.2016 na:

 

OPRACOWANIE I PRZEPROWADZENIE

KAMPANII NA TEMAT CHORÓB ONKOLOGICZNYCH

w ramach projektu:

„ZWALCZAMY NOWOTWORY– PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWOROWEJ W POWIECIE KOSZALIŃSKIM”

 

w dniu 12.01.2017r. została zawarta umowa ozn. IGN.273.12.2016

z Wykonawcą, który złożył ofertę oznaczoną numerem 1 :

 

JERO SPÓŁKA AKCYJNA

Al. Jana Chrystiana Szucha 16/37

00-582 WARSZAWA

NIP 7010546201 Regon 363695162 KRS 0000600792

Wartość umowy:

265 818,99 PLN brutto